زمان

  عنوان درس

 ساعت

رشته

منبع درسی

چهار شنبه

ریاضی تکمیلی

7/30-9

کارشناسی ناپیوسته

ریاضیات کاربردی
تالیف: محمد فرجام
انتشارات دانشگاه شیراز

چهار شنبه

ریاضیات کاربردی

11-13

رشته کاردانی حسابداری

 کاربرد در مدیریت

تالیف: مسعود ساروی  

دکتر مسعود شفیعی

انتشارات دانشگاه تفرش

موفق باشید نادر حبیبی

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 12:55  توسط   |